ເຄື່ອງປ່ຽນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ ນອັດ

ປ່ຽນແປງ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ - ນອັດ

ແມັດຕໍ່ວິນາທີ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ນອັດ ເປັນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ປ່ຽນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ (ms) ເປັນ (kn) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (kn)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ແມັດຕໍ່ວິນາທີ *1.944

2 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ນອັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 3,8877 ນອັດ (2ms = 3.888kn)

5 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ນອັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 9,7192 ນອັດ (5ms = 9.719kn)

10 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ນອັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 19,4384 ນອັດ (10ms = 19.438kn)

20 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ນອັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 38,8769 ນອັດ (20ms = 38.877kn)

100 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ໃນ ນອັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເທົ່າກັບ 194,3844 ນອັດ (100ms = 194.384kn)