ເຄື່ອງປ່ຽນ ນີ້ວ ເປັນ ໄມລ໌

ປ່ຽນແປງ ນີ້ວ - ໄມລ໌

ນີ້ວ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄມລ໌ ເປັນ ນີ້ວ ປ່ຽນ ນີ້ວ (in) ເປັນ (mi) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ນີ້ວ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ນີ້ວ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (mi)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ນີ້ວ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ນີ້ວ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ນີ້ວ*1.5782815633346E-5

20000 ນີ້ວ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20.000 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 0,3157 ໄມລ໌ (20000in = 0.316mi)

50000 ນີ້ວ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

50.000 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 0,7891 ໄມລ໌ (50000in = 0.789mi)

100000 ນີ້ວ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100.000 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 1,5783 ໄມລ໌ (100000in = 1.578mi)

200000 ນີ້ວ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200.000 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 3,1566 ໄມລ໌ (200000in = 3.157mi)

1000000 ນີ້ວ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000.000 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 15,7828 ໄມລ໌ (1000000in = 15.783mi)