ເຄື່ອງປ່ຽນ ນີ້ວ ເປັນ ກີໂລແມັດ

ປ່ຽນແປງ ນີ້ວ - ກີໂລແມັດ

ນີ້ວ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ກີໂລແມັດ ເປັນ ນີ້ວ ປ່ຽນ ນີ້ວ (in) ເປັນ (km) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ນີ້ວ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ນີ້ວ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (km)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ນີ້ວ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ນີ້ວ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ນີ້ວ*2.5399987500778E-5

20000 ນີ້ວ ໃນ ກີໂລແມັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20.000 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 0,5080 ກີໂລແມັດ (20000in = 0.508km)

50000 ນີ້ວ ໃນ ກີໂລແມັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

50.000 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 1,2700 ກີໂລແມັດ (50000in = 1.27km)

100000 ນີ້ວ ໃນ ກີໂລແມັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100.000 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 2,5400 ກີໂລແມັດ (100000in = 2.54km)

200000 ນີ້ວ ໃນ ກີໂລແມັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200.000 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 5,0800 ກີໂລແມັດ (200000in = 5.08km)

1000000 ນີ້ວ ໃນ ກີໂລແມັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000.000 ນີ້ວ ເທົ່າກັບ 25,4000 ກີໂລແມັດ (1000000in = 25.4km)