ເຄື່ອງປ່ຽນ ສໂຕນ ເປັນ ປອນ

ປ່ຽນແປງ ສໂຕນ - ປອນ

ສໂຕນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ປອນ ເປັນ ສໂຕນ ປ່ຽນ ສໂຕນ (st) ເປັນ (lbs) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ສໂຕນ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ສໂຕນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (lbs)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ສໂຕນ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ສໂຕນ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ສໂຕນ*14

0.20 ສໂຕນ ໃນ ປອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,20 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 3 ປອນ (0.2st = 2.8lbs)

0.50 ສໂຕນ ໃນ ປອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,50 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 7 ປອນ (0.5st = 7lbs)

ມີຈຳນວນເທົ່າໃດເປັນ 1 ສໂຕນ en ປອນ?

1 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 14 ປອນ (1st = 14lbs)

2 ສໂຕນ ໃນ ປອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 28,0000 ປອນ (2st = 28lbs)

10 ສໂຕນ ໃນ ປອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 139,9999 ປອນ (10st = 140lbs)