ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເປັນ ນອັດ

ປ່ຽນແປງ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ - ນອັດ

ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ນອັດ ເປັນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ປ່ຽນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (mph) ເປັນ (kn) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (kn)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ*0.86897624190816

2 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ນອັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 1,7380 ນອັດ (2mph = 1.738kn)

5 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ນອັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 4,3449 ນອັດ (5mph = 4.345kn)

10 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ນອັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 8,6898 ນອັດ (10mph = 8.69kn)

20 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ນອັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 17,3795 ນອັດ (20mph = 17.38kn)

100 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ນອັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 86,8976 ນອັດ (100mph = 86.898kn)