ເຄື່ອງປ່ຽນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເປັນ ມິລິບາຣ

ປ່ຽນແປງ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ - ມິລິບາຣ

ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ມິລິບາຣ ເປັນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ປ່ຽນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ (psi) ເປັນ (mbar) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (mbar)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ*68.948

0.20 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ມິລິບາຣ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,20 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 14 ມິລິບາຣ (0.2psi = 13.79mbar)

0.50 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ມິລິບາຣ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,50 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 34 ມິລິບາຣ (0.5psi = 34.474mbar)

ມີຈຳນວນເທົ່າໃດເປັນ 1 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ en ມິລິບາຣ ?

1 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 68.9476 ມິລິບາຣ (1psi = 68.948mbar)

2 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ມິລິບາຣ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 137,8951 ມິລິບາຣ (2psi = 137.895mbar)

10 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ມິລິບາຣ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 689,4757 ມິລິບາຣ (10psi = 689.476mbar)