ເຄື່ອງປ່ຽນ ເດຊີແມັດ ເປັນ ໄມລ໌

ປ່ຽນແປງ ເດຊີແມັດ - ໄມລ໌

ເດຊີແມັດ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄມລ໌ ເປັນ ເດຊີແມັດ ປ່ຽນ ເດຊີແມັດ (dm) ເປັນ (mi) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເດຊີແມັດ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເດຊີແມັດ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (mi)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ເດຊີແມັດ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ເດຊີແມັດ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ເດຊີແມັດ*6.21371E-5

20000 ເດຊີແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20.000 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 1,2427 ໄມລ໌ (20000dm = 1.243mi)

50000 ເດຊີແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

50.000 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 3,1069 ໄມລ໌ (50000dm = 3.107mi)

100000 ເດຊີແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100.000 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 6,2137 ໄມລ໌ (100000dm = 6.214mi)

200000 ເດຊີແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200.000 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 12,4274 ໄມລ໌ (200000dm = 12.427mi)

1000000 ເດຊີແມັດ ໃນ ໄມລ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000.000 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 62,1371 ໄມລ໌ (1000000dm = 62.137mi)