ເຄື່ອງປ່ຽນ ເດຊີແມັດ ເປັນ ຊັງຕິແມັດ

ປ່ຽນແປງ ເດຊີແມັດ - ຊັງຕິແມັດ

ເດຊີແມັດ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຊັງຕິແມັດ ເປັນ ເດຊີແມັດ ປ່ຽນ ເດຊີແມັດ (dm) ເປັນ (cm) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເດຊີແມັດ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເດຊີແມັດ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (cm)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ເດຊີແມັດ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ເດຊີແມັດ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ເດຊີແມັດ*10

0.20 ເດຊີແມັດ ໃນ ຊັງຕິແມັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,20 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 2 ຊັງຕິແມັດ (0.2dm = 2cm)

0.50 ເດຊີແມັດ ໃນ ຊັງຕິແມັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,50 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 5 ຊັງຕິແມັດ (0.5dm = 5cm)

ມີຈຳນວນເທົ່າໃດເປັນ 1 ເດຊີແມັດ en ຊັງຕິແມັດ?

1 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 10 ຊັງຕິແມັດ (1dm = 10cm)

2 ເດຊີແມັດ ໃນ ຊັງຕິແມັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 20,0000 ຊັງຕິແມັດ (2dm = 20cm)

10 ເດຊີແມັດ ໃນ ຊັງຕິແມັດ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 100,0000 ຊັງຕິແມັດ (10dm = 100cm)