ເຄື່ອງປ່ຽນ ເດຊີແມັດ ເປັນ ນີ້ວ

ປ່ຽນແປງ ເດຊີແມັດ - ນີ້ວ

ເດຊີແມັດ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ນີ້ວ ເປັນ ເດຊີແມັດ ປ່ຽນ ເດຊີແມັດ (dm) ເປັນ (in) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເດຊີແມັດ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເດຊີແມັດ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (in)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ເດຊີແມັດ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ເດຊີແມັດ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ເດຊີແມັດ*3.937

2 ເດຊີແມັດ ໃນ ນີ້ວ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 7,8740 ນີ້ວ (2dm = 7.874in)

5 ເດຊີແມັດ ໃນ ນີ້ວ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 19,6850 ນີ້ວ (5dm = 19.685in)

10 ເດຊີແມັດ ໃນ ນີ້ວ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 39,3701 ນີ້ວ (10dm = 39.37in)

20 ເດຊີແມັດ ໃນ ນີ້ວ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 78,7402 ນີ້ວ (20dm = 78.74in)

100 ເດຊີແມັດ ໃນ ນີ້ວ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ເດຊີແມັດ ເທົ່າກັບ 393,7010 ນີ້ວ (100dm = 393.701in)