ເຄື່ອງປ່ຽນ ໂຄຣນ ເປັນ ໂຄຣນນອກແວ

ປ່ຽນແປງ ໂຄຣນ - ໂຄຣນນອກແວ

ໂຄຣນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ໂຄຣນນອກແວ ເປັນ ໂຄຣນ ປ່ຽນ ໂຄຣນ (SEK) ເປັນ ໂຄຣນນອກແວ (NOK) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໂຄຣນ ເປັນ ໂຄຣນນອກແວ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໂຄຣນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ໂຄຣນນອກແວ (NOK)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໂຄຣນ ແລະ ໂຄຣນນອກແວ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໂຄຣນ ເປັນ ໂຄຣນນອກແວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ໂຄຣນນອກແວ = ໂຄຣນ*0.93297008851315

ອັດຕາການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ໂຄຣນ ແລະ ໂຄຣນນອກແວ ແມ່ນຫຍັງ?

El convertidor de ໂຄຣນ a ໂຄຣນນອກແວ está actualizado en tiempo real. La tasa de cambio actual es de:

1 SEK = 0.933 NOK