ເຄື່ອງປ່ຽນ ໂຄຣນ ເປັນ ຟຣັງສະວິດ

ປ່ຽນແປງ ໂຄຣນ - ຟຣັງສະວິດ

ໂຄຣນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຟຣັງສະວິດ ເປັນ ໂຄຣນ ປ່ຽນ ໂຄຣນ (SEK) ເປັນ ຟຣັງສະວິດ (CHF) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໂຄຣນ ເປັນ ຟຣັງສະວິດ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໂຄຣນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ຟຣັງສະວິດ (CHF)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໂຄຣນ ແລະ ຟຣັງສະວິດ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໂຄຣນ ເປັນ ຟຣັງສະວິດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ຟຣັງສະວິດ = ໂຄຣນ*0.11450805948898

ອັດຕາການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ໂຄຣນ ແລະ ຟຣັງສະວິດ ແມ່ນຫຍັງ?

El convertidor de ໂຄຣນ a ຟຣັງສະວິດ está actualizado en tiempo real. La tasa de cambio actual es de:

1 SEK = 0.115 CHF