ເຄື່ອງປ່ຽນ ໂຄຣນ ເປັນ ເປໂຊຈີເລ

ປ່ຽນແປງ ໂຄຣນ - ເປໂຊຈີເລ

ໂຄຣນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ເປໂຊຈີເລ ເປັນ ໂຄຣນ ປ່ຽນ ໂຄຣນ (SEK) ເປັນ ເປໂຊຈີເລ (CLP) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໂຄຣນ ເປັນ ເປໂຊຈີເລ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໂຄຣນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ເປໂຊຈີເລ (CLP)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໂຄຣນ ແລະ ເປໂຊຈີເລ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໂຄຣນ ເປັນ ເປໂຊຈີເລ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ເປໂຊຈີເລ = ໂຄຣນ*72.296

ອັດຕາການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ໂຄຣນ ແລະ ເປໂຊຈີເລ ແມ່ນຫຍັງ?

El convertidor de ໂຄຣນ a ເປໂຊຈີເລ está actualizado en tiempo real. La tasa de cambio actual es de:

1 SEK = 72.296 CLP