ເຄື່ອງປ່ຽນ ວັນ ເປັນ ຊົ່ວໂມ

ປ່ຽນແປງ ວັນ - ຊົ່ວໂມ

ວັນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຊົ່ວໂມ ເປັນ ວັນ ປ່ຽນ ວັນ (d) ເປັນ (h) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ວັນ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ວັນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (h)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ວັນ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ວັນ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ວັນ*24

0.20 ວັນ ໃນ ຊົ່ວໂມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,20 ວັນ ເທົ່າກັບ 5 ຊົ່ວໂມ (0.2d = 4.8h)

0.50 ວັນ ໃນ ຊົ່ວໂມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,50 ວັນ ເທົ່າກັບ 12 ຊົ່ວໂມ (0.5d = 12h)

ມີຈຳນວນເທົ່າໃດເປັນ 1 ວັນ en ຊົ່ວໂມ?

1 ວັນ ເທົ່າກັບ 24 ຊົ່ວໂມ (1d = 24h)

2 ວັນ ໃນ ຊົ່ວໂມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ວັນ ເທົ່າກັບ 48,0000 ຊົ່ວໂມ (2d = 48h)

10 ວັນ ໃນ ຊົ່ວໂມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ວັນ ເທົ່າກັບ 240,0000 ຊົ່ວໂມ (10d = 240h)