ເຄື່ອງປ່ຽນ ເປໂຊກຸຍບາ ເປັນ ໂຄຣນນອກແວ

ປ່ຽນແປງ ເປໂຊກຸຍບາ - ໂຄຣນນອກແວ

ເປໂຊກຸຍບາ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ໂຄຣນນອກແວ ເປັນ ເປໂຊກຸຍບາ ປ່ຽນ ເປໂຊກຸຍບາ (CUP) ເປັນ ໂຄຣນນອກແວ (NOK) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເປໂຊກຸຍບາ ເປັນ ໂຄຣນນອກແວ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເປໂຊກຸຍບາ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ໂຄຣນນອກແວ (NOK)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ເປໂຊກຸຍບາ ແລະ ໂຄຣນນອກແວ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ເປໂຊກຸຍບາ ເປັນ ໂຄຣນນອກແວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ໂຄຣນນອກແວ = ເປໂຊກຸຍບາ*8.27

ອັດຕາການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ເປໂຊກຸຍບາ ແລະ ໂຄຣນນອກແວ ແມ່ນຫຍັງ?

El convertidor de ເປໂຊກຸຍບາ a ໂຄຣນນອກແວ está actualizado en tiempo real. La tasa de cambio actual es de:

1 CUP = 8.27 NOK