ເຄື່ອງປ່ຽນ ເປໂຊກຸຍບາ ເປັນ ເປໂຊຈີເລ

ປ່ຽນແປງ ເປໂຊກຸຍບາ - ເປໂຊຈີເລ

ເປໂຊກຸຍບາ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ເປໂຊຈີເລ ເປັນ ເປໂຊກຸຍບາ ປ່ຽນ ເປໂຊກຸຍບາ (CUP) ເປັນ ເປໂຊຈີເລ (CLP) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເປໂຊກຸຍບາ ເປັນ ເປໂຊຈີເລ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເປໂຊກຸຍບາ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ເປໂຊຈີເລ (CLP)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ເປໂຊກຸຍບາ ແລະ ເປໂຊຈີເລ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ເປໂຊກຸຍບາ ເປັນ ເປໂຊຈີເລ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ເປໂຊຈີເລ = ເປໂຊກຸຍບາ*640.832

ອັດຕາການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ເປໂຊກຸຍບາ ແລະ ເປໂຊຈີເລ ແມ່ນຫຍັງ?

El convertidor de ເປໂຊກຸຍບາ a ເປໂຊຈີເລ está actualizado en tiempo real. La tasa de cambio actual es de:

1 CUP = 640.832 CLP