ເຄື່ອງປ່ຽນ ເດີແຮມ ມາຣົກ ເປັນ ຟຣັງສະວິດ

ປ່ຽນແປງ ເດີແຮມ ມາຣົກ - ຟຣັງສະວິດ

ເດີແຮມ ມາຣົກ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຟຣັງສະວິດ ເປັນ ເດີແຮມ ມາຣົກ ປ່ຽນ ເດີແຮມ ມາຣົກ (MAD) ເປັນ ຟຣັງສະວິດ (CHF) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເດີແຮມ ມາຣົກ ເປັນ ຟຣັງສະວິດ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເດີແຮມ ມາຣົກ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ຟຣັງສະວິດ (CHF)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ເດີແຮມ ມາຣົກ ແລະ ຟຣັງສະວິດ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ເດີແຮມ ມາຣົກ ເປັນ ຟຣັງສະວິດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ຟຣັງສະວິດ = ເດີແຮມ ມາຣົກ*0.1041045820224

ອັດຕາການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ເດີແຮມ ມາຣົກ ແລະ ຟຣັງສະວິດ ແມ່ນຫຍັງ?

El convertidor de ເດີແຮມ ມາຣົກ a ຟຣັງສະວິດ está actualizado en tiempo real. La tasa de cambio actual es de:

1 MAD = 0.104 CHF