ເຄື່ອງປ່ຽນ ເດີແຮມ ມາຣົກ

ປ່ຽນແປງ ເດີແຮມ ມາຣົກ

ເດີແຮມ ມາຣົກ
ປ່ຽນ ເດີແຮມ ມາຣົກ MAD ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເດີແຮມ ມາຣົກ MAD ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເດີແຮມ ມາຣົກ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.