ເຄື່ອງປ່ຽນ ຣຽວເບຣຊິນ ເປັນ ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ.ປ ຈີນ

ປ່ຽນແປງ ຣຽວເບຣຊິນ - ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ.ປ ຈີນ

ຣຽວເບຣຊິນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ.ປ ຈີນ ເປັນ ຣຽວເບຣຊິນ ປ່ຽນ ຣຽວເບຣຊິນ (BRL) ເປັນ ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ.ປ ຈີນ (CNY) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ຣຽວເບຣຊິນ ເປັນ ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ.ປ ຈີນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ຣຽວເບຣຊິນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ.ປ ຈີນ (CNY)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ຣຽວເບຣຊິນ ແລະ ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ.ປ ຈີນ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ຣຽວເບຣຊິນ ເປັນ ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ.ປ ຈີນ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ.ປ ຈີນ = ຣຽວເບຣຊິນ*1.85

ອັດຕາການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ຣຽວເບຣຊິນ ແລະ ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ.ປ ຈີນ ແມ່ນຫຍັງ?

El convertidor de ຣຽວເບຣຊິນ a ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ.ປ ຈີນ está actualizado en tiempo real. La tasa de cambio actual es de:

1 BRL = 1.85 CNY