ເຄື່ອງປ່ຽນ ຣຽວເບຣຊິນ

ປ່ຽນແປງ ຣຽວເບຣຊິນ

ຣຽວເບຣຊິນ
ປ່ຽນ ຣຽວເບຣຊິນ BRL ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ຣຽວເບຣຊິນ BRL ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ຣຽວເບຣຊິນ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.