ເຄື່ອງປ່ຽນ ກາລອນ ສະຫະລັດ

ປ່ຽນແປງ ກາລອນ ສະຫະລັດ

ກາລອນ ສະຫະລັດ
ປ່ຽນ ກາລອນ ສະຫະລັດ gal_us ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ກາລອນ ສະຫະລັດ gal_us ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ກາລອນ ສະຫະລັດ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.