ເຄື່ອງປ່ຽນ ກາລອນ ອັງກິດ

ປ່ຽນແປງ ກາລອນ ອັງກິດ

ກາລອນ ອັງກິດ
ປ່ຽນ ກາລອນ ອັງກິດ gal_uk ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ກາລອນ ອັງກິດ gal_uk ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ກາລອນ ອັງກິດ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.