ເຄື່ອງປ່ຽນ ຊວໍຕີ ໂປໂລຍ

ປ່ຽນແປງ ຊວໍຕີ ໂປໂລຍ

ຊວໍຕີ ໂປໂລຍ
ປ່ຽນ ຊວໍຕີ ໂປໂລຍ PLN ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ຊວໍຕີ ໂປໂລຍ PLN ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ຊວໍຕີ ໂປໂລຍ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.